Rodzaje opakowan: Form Fill Seal

Wśród technologii wytwórczych opakowań warto wyszczególnić nowoczesny rodzaj taki jak form fill seal czyli technologię, która opiera się na wytwórstwie już gotowych typów opakowaniowych.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php]

Rodzaje opakowan: Form Fill Seal

Zostają one zamknięte [insert_php] session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’]; [/insert_php] szczelnie i etykietowane.

Wpis zawdzięczamy [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]