Opakowania – warto wiedziec: Regulacje prawne w stosunku do opakowan

Opakowania – warto wiedziec: Regulacje prawne w stosunku do opakowan

W roku 2013 na terenie naszego kraju istniało ponad 180 rozmaitych dokumentacji oraz aktów natury prawnej, które stricte wiązały się z dziedziną opakowań. W zasadzie można mówić o tym, iż pierwsze po dziś dzień funkcjonujące normy i regulacje ściśle wiązały się z minionym stuleciem. Niektóre zaczęły się pojawiać nawet w roku 1920. Na tej podstawie wyróżnia się między innymi akty takie jak Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 roku, która tyczy się oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy polskiej.

W dniu 12 lipca 1995 roku wprowadzono ustawę o ochronie roślin uprawnych, a 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu. W dniu 0 marca 2001 obowiązywać zaczęła w tym kontekście ustawa o kosmetykach, z kolei od dnia 11 stycznia 2001 roku ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. W dniu 11 maja 2001 roku weszła w życie ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w sferze zagospodarowania niektórymi odpadami i o wprowadzeniu opłaty produktowej. W dniu 6 września 2001 roku mówi się o dwóch osobnych ustawach – Prawo farmaceutyczne i o towarach paczkowanych. W dniu 24 lipca 2002 roku pojawiła się zmiana ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Wpis zawdzięczamy