Opakowania – warto wiedziec: Rodzaje opakowan

Opakowania – warto wiedziec: Rodzaje opakowan

Ze względu na rozmaite czynniki można wyróżnić kilka charakterystycznych grup produktów opakowaniowych. Wśród podziału specyficzne okazują się między innymi opakowania jednostkowe, które jak wskazuje na to już ich charakterystyczne nazwanie stanowią opakowania przeznaczone do zabezpieczania i magazynowania pojedynczych wyrobów. Są one zazwyczaj przekazywane do użytku w ramach obrotu detalicznego. Innym typem okazują się natomiast opakowania zbiorcze. Ich cechą jest powszechność, bowiem da się je wykorzystać do opakowywania i przechowywania minimum dwóch jednostkowych pakunków, które przeważnie są używane podczas magazynowania i transportowania. Następny rodzaj to opakowania transportowe. Stanowią one zbiór opakowań luzem, bądź też można mówić o tym, iż są swego rodzaju opakowaniem produktów znajdujących się w opakowaniach jednostkowych, czy też zbiorczych.

Podobnie jak w poprzednich kategoriach, te opakowania także wykorzystywane są do magazynowania, przewożenia i transportowania produktów wybranych rodzajów. Jeżeli chodzi o opakowania to można je dzielić a przeróżne kategorie, w zależności od wielu rozmaitych czynników. Przykładem jest nie tylko wyżej wymieniony podział. Równie dobrze można popatrzeć na to, z czego konkretny typ opakowań został wykonany i podzielić je na podstawie tworzywa wytwórczego. Na podstawie charakterystyki danych opakowań mówi się także o rozmaitych funkcjach, jakie opisywane opakowania mają pełnić.

Opakowania – warto wiedziec: Rodzaje opakowan

W towaroznawstwie istnieją trzy główne, nadrzędne funkcje jakie opakowania mają pełnić. Wśród nich wyróżnia się funkcję techniczną, jaka pozwala na konsumpcję, dystrybucję czy tez stosowne zabezpieczenie danego wyrobu przed działaniem niepożądanych, negatywnych czynników. Można w tym przypadku mówić zarówno o czynnikach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Opakowania – warto wiedziec: Rodzaje opakowan

Ponadto wydziela się także funkcję ekonomiczną. W tym przypadku istotna jest relacja na linii koszty niezbędne do produkcji opakowań i koszty wytworzenia danego rodzaju produktu. Trzecia funkcja opakowań to natomiast funkcja estetyczno-marketingowa. Jest to wartość estetyczna opakowania, która ma na celu zainteresowanie potencjalną grupę odbiorców danym towarem i co za tym idzie zachęcenie do nabywania tego wyrobu.

Jeszcze inny podział wyszczególnia cztery główne cechy będące jednocześnie funkcjami wskazanych opakowań. Jest to rola logistyczna, ochronna, promocyjna oraz informacyjna.

Wpis zawdzięczamy